Bestuur BC Zwijndrecht VZWZoals elke VZW bestaat ons bestuur uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.
 
Aan het bestuur zijn een aantal commissiemedewerkers toegevoegd die de functies van jeugdverantwoordelijke en voorzitter van de sportraad bij de gemeente waarnemen.
 
Tevens hebben wij 18 "werkende leden" die alle voorstellen van de clubleden verzamelen en een stemrecht hebben tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.