Nieuws

 

 

 

Zwijndrecht, 22 juli 2020.

Beste lid ,

Hierbij nodigen we je uit om de ledenbijdrage (zie tarieven hieronder) voor het nieuwe seizoen te betalen. Graag valutadatum na 01/08/2020 en duidelijk melding van de na(a)m(en) bij overschrijving. De ledenbijdragen voor het seizoen 2020-2021 zijn door goedkeuring op de Algemene Vergadering bepaald als volgt:

Categorie                                                                                           lidgeld per seizoen

Jeugd (geen competitie)                                                            100,00 EUR

Recreanten                                                                                    85,00 EUR

Senioren 50+ (enkel vrijdagnamiddag)                                70,00 EUR

Competitie (jeugd + volwassenen)                                         125,00 EUR

Deelname PBA Senioren competitie                                     +20 EUR

Leden die hun lidgeld uiterlijk voor 15 augustus 2020 overgeschreven hebben op onze rekening BE49 8601 1076 3571kunnen genieten van 15 EUR korting. Om het corona leed wat te verzachten kan iedereen die vorig jaar lid was (ongeacht al dan niet een volledig jaar lid) uitzonderlijk genieten van deze 15 EUR korting. Betalingen ontvangen na 15 augustus 2020 geven geen recht meer op de korting van 15 EUR. Nieuwe leden betalen eveneens de volledige bijdrage.

Uiterste betalingstermijn voor de lidgelden is 15 september 2020. Leden die dan nog niet betaald hebben, zijn niet meer verzekerd en zullen geschrapt worden uit het ledenbestand.

In het kader van de vernieuwde Europese privacy wetgeving (de fameuze GDPR) volgt onze club noodgedwongen deze richtlijnen. Gelieve te noteren dat het betalen van de ledenbijdrage impliceert dat jullie akkoord gaan met de privacy richtlijnen die op onze website http://www.bczwijndrecht.be kunnen geraadpleegd worden. De volledige informatiebrochure kan je eveneens terugvinden op onze website.

Met sportieve groeten,

Bestuur BC Zwijndrecht